قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP ML350 G9 780976-001 sever Fan
HP ML350 G9 780976-001 sever Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP 1500W DL580 Gen9 746708-B21 Server Power Supply
HP 1500W DL580 Gen9 746708-B21 Server Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

HP 4ML150 Gen6 460W 500447-B21 Server Power Supply
HP 4ML150 Gen6 460W 500447-B21 Server Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

HP 300W DL320E G8 V2 Server Power Supply
HP 300W DL320E G8 V2 Server Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL180 G5 454350-001 sever Fan
HP DL180 G5 454350-001 sever Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP 466501-001 ML150 G6 Server Heatsink
HP 466501-001 ML150 G6 Server Heatsink

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 G5 394035-001 sever Fan
HP DL380 G5 394035-001 sever Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP 466501-001 ML150 G5 Server Heatsink
HP 466501-001 ML150 G5 Server Heatsink

قیمت از:

قیمت تا:

HP 735514-001 DL580 G8 Server Heatsink
HP 735514-001 DL580 G8 Server Heatsink

قیمت از:

قیمت تا:

HP ML350 G5 413978-001 sever Fan
HP ML350 G5 413978-001 sever Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP 677090-001 DL380E G8 Server Heatsink
HP 677090-001 DL380E G8 Server Heatsink

قیمت از:

قیمت تا:

hp DL380 G8 FBWC 660093-001 Battery Backup cash server
hp DL380 G8 FBWC 660093-001 Battery Backup cash server

قیمت از:

قیمت تا:

hp E200 BBWC 307132-001 Battery Backup cash server
hp E200 BBWC 307132-001 Battery Backup cash server

قیمت از:

قیمت تا:

HP P2000 3.5 Tray Caddy Cage Server
HP P2000 3.5 Tray Caddy Cage Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP ML150 G6 519737-001 sever Fan
HP ML150 G6 519737-001 sever Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP ML570 G2 128284-B21 sever Fan
HP ML570 G2 128284-B21 sever Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP 575W DL320S MSA60-MSA70 441394-B21 Server Power Supply
HP 575W DL320S MSA60-MSA70 441394-B21 Server Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

HP Smart Array P431 2GB 698531-B21 Server RAID Controller
HP Smart Array P431 2GB 698531-B21 Server RAID Controller

قیمت از:

قیمت تا:

HP ML150 G5 750W Server Power Supply
HP ML150 G5 750W Server Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

HP 16Gb 1Port QW971A HBA

قیمت از:

قیمت تا:

HP 1110W 508149-001 Server Redundant Power Supply
HP 1110W 508149-001 Server Redundant Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

HP 300W 718785-001 Server Redundant Power Supply
HP 300W 718785-001 Server Redundant Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

HP 571436-001 Server Raid Controller battery

قیمت از:

قیمت تا:

HP 654873-003 Server Raid Controller battery

قیمت از:

قیمت تا:

HP 571436-002 Server Raid Controller battery
HP 571436-002 Server Raid Controller battery

قیمت از:

قیمت تا:

HP ProLiant DL380 Gen9 Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP 642106-001 Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP 511803-001 Server Heatsink

قیمت از:

قیمت تا:

HP Proliant DL360 Gen10 P19774-B21 Rackmount Server
HP Proliant DL360 Gen10 P19774-B21 Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP Proliant DL380 Gen10 P24841-B21 Rackmount Server
HP Proliant DL380 Gen10 P24841-B21 Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

hp ProLiant DL380 Gen10 868703-B21 Server
hp ProLiant DL380 Gen10 868703-B21 Server

قیمت از:

قیمت تا:

HPE DL380 G10 4208 8SFF Server

قیمت از:

قیمت تا:

hp 445985 backplane hard
hp 445985 backplane hard

قیمت از:

قیمت تا:

hp DL380p G8 25Bay E5-2650 v2 715218-B21 server
hp DL380p G8 25Bay E5-2650 v2 715218-B21 server

قیمت از:

قیمت تا:

hp DL380 G9 E5-2600 719064-B21 server

قیمت از:

قیمت تا:

hp ProLiant DL380P G8 8Bay E5-2650 662244-B21 server
hp ProLiant DL380P G8 8Bay E5-2650 662244-B21 server

قیمت از:

قیمت تا:

hp DL380 G9 E5-2620 v4 826682-B21 server

قیمت از:

قیمت تا:

hp ProLiant DL380p G8 25Bay E5-2650 rackmount server
hp ProLiant DL380p G8 25Bay E5-2650 rackmount server

قیمت از:

قیمت تا:

hp DL380 G9 OID7271241 rackmount server
hp DL380 G9 OID7271241 rackmount server

قیمت از:

قیمت تا:

hp DL380 G10 5118 826566-B21 rackmount server
hp DL380 G10 5118 826566-B21 rackmount server

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101