قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP ProLiant ML350 G8 Tower Server
HP ProLiant ML350 G8 Tower Server

قیمت از: 75,000,000

قیمت تا: 75,000,000

Hp 460W 503296-B21 Server Power
Hp 460W 503296-B21 Server Power

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

HP 750W 512327-B21 Power Supply
HP 750W 512327-B21 Power Supply

قیمت از: 520,000

قیمت تا: 3,500,000

Hp 460W 656362-B21 Server Power
Hp 460W 656362-B21 Server Power

قیمت از: 360,000

قیمت تا: 3,700,000

HP 800W 720479-B21 Power Supply Server
HP 800W 720479-B21 Power Supply Server

قیمت از: 1,860,000

قیمت تا: 11,000,000

HP 1000W 350-370-380 G5 Kit Power Supply Server
HP 1000W 350-370-380 G5 Kit Power Supply Server

قیمت از: 630,000

قیمت تا: 3,300,000

HP ProLiant ML150 G9 E5-2600-767062-B21 Server
HP ProLiant ML150 G9 E5-2600-767062-B21 Server

قیمت از: 125,000

قیمت تا: 125,000

HP ProLiant DL180 G9 E5-2600 Server 754525-B21
HP ProLiant DL180 G9 E5-2600 Server 754525-B21

قیمت از: 120,000,000

قیمت تا: 120,000,000

HP 1200W 578322-B21 Power Server
HP 1200W 578322-B21 Power Server

قیمت از: 940,000

قیمت تا: 940,000

HP 800W Common Slot Power Supply Server
HP 800W Common Slot Power Supply Server

قیمت از: 630,000

قیمت تا: 630,000

HP 750W 656363-B21 Power Supply
HP 750W 656363-B21 Power Supply

قیمت از: 630,000

قیمت تا: 630,000

HP 412648-B21 Network Adapter server

قیمت از: 470,000

قیمت تا: 470,000

HP P410 256MB 462862-B21 Smart Array Server RAID Controller
HP P410 256MB 462862-B21 Smart Array Server RAID Controller

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 800,000

HP DL380 G9 Additional 8SFF 768857-B21 Bay2 Cage Backplane Kit
HP DL380 G9 Additional 8SFF 768857-B21 Bay2 Cage Backplane Kit

قیمت از: 2,600,000

قیمت تا: 2,600,000

HP 16Gb 1Port QW971A HBA

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

HP DL380 G7 Hot Plug Fan
HP DL380 G7 Hot Plug Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit
HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit

قیمت از:

قیمت تا:

HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server
HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server

قیمت از:

قیمت تا:

HP 512MB 534916-B21 Server Cache
HP 512MB 534916-B21 Server Cache

قیمت از:

قیمت تا:

HP ProLiant DL380 p G8 E5-2609v2 Network server
HP ProLiant DL380 p G8 E5-2609v2 Network server

قیمت از:

قیمت تا:

HP HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server
HP HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server
HP Proliant DL380 p G8 E5-2620V2 Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP ProLiant DL580 G7 E7-4870 Servers network
HP ProLiant DL580 G7 E7-4870 Servers network

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL580 G7-E7-4850 ProLiant Server
HP DL580 G7-E7-4850 ProLiant Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 e G8 669253-B21 ProLiant Server
HP DL380 e G8 669253-B21 ProLiant Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 p G8 SFF 653200-B21 ProLiant Server
HP DL380 p G8 SFF 653200-B21 ProLiant Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP ProLiant DL380 p G8 642106-001 Servers network
HP ProLiant DL380 p G8 642106-001 Servers network

قیمت از:

قیمت تا:

HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server
HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP ProLiant ML110 G7 server Network
HP ProLiant ML110 G7 server Network

قیمت از:

قیمت تا:

HP RackMount DL580 G7 E7-4830 2P 64GB Servers network
HP RackMount DL580 G7 E7-4830 2P 64GB Servers network

قیمت از:

قیمت تا:

HP Server DL380 G7 ProLiant

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 e G8 ProLiant Server
HP DL380 e G8 ProLiant Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP Used ProLiant DL360 G6 E5504 Rackmount Server
HP Used ProLiant DL360 G6 E5504 Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 p G9 E5-2699 V3 Servers network
HP DL380 p G9 E5-2699 V3 Servers network

قیمت از:

قیمت تا:

HP Proliant DL160 G6 Server
HP Proliant DL160 G6 Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL 380 G6 Server
HP DL 380 G6 Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server
HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL320 e G8 E3-1200v2 Server
HP DL320 e G8 E3-1200v2 Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP ProLiant DL380 G9 6C E5-2609v3 Servers network
HP ProLiant DL380 G9 6C E5-2609v3 Servers network

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 G9 E5-2650v3 ProLiant Server
HP DL380 G9 E5-2650v3 ProLiant Server

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100