قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP DL380 G7 Hot Plug Fan
HP DL380 G7 Hot Plug Fan

قیمت از: 70,000

قیمت تا: 70,000

HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit
HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server
HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server

قیمت از: 100,000

قیمت تا: 100,000

HP 512MB 534916-B21 Server Cache
HP 512MB 534916-B21 Server Cache

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server
HP ML310 e G8 E3-1220 722445-B21 ProLiant Tower Server

قیمت از: 3,700,000

قیمت تا: 3,700,000

HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server
HP Proliant DL380 G9 E5-2620v3 752688-B21 Server

قیمت از: 11,600,000

قیمت تا: 42,800,000

 HP P420 1Gb 2Port 631670-B21 Raid Controller Server
HP P420 1Gb 2Port 631670-B21 Raid Controller Server

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 2,700,000

HP 500GB 6G SAS 7.2K HDD Server
HP 500GB 6G SAS 7.2K HDD Server

قیمت از: 670,000

قیمت تا: 670,000

HP 460W Power Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 650,000

HP 750W Power Server Supply
HP 750W Power Server Supply

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 550,000

HP 1200W 656364-B21 Power Servers
HP 1200W 656364-B21 Power Servers

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 550,000

Hp proliant DL380 G4 Server Power
Hp proliant DL380 G4 Server Power

قیمت از: 300,000

قیمت تا: 300,000

HP 500W 720478-B21 Power Supply Server
HP 500W 720478-B21 Power Supply Server

قیمت از: 280,000

قیمت تا: 680,000

HP 1400W 720620-B21 Power Supply Server
HP 1400W 720620-B21 Power Supply Server

قیمت از: 820,000

قیمت تا: 820,000

HP SN1000Q 16GB QW972A Server Host Bus Adapter
HP SN1000Q 16GB QW972A Server Host Bus Adapter

قیمت از: 3,500,000

قیمت تا: 3,500,000

HP ML310 e G8 Network Adapter Server
HP ML310 e G8 Network Adapter Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HP P212 Raid Controller Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 750,000

HP P420 Smart Array Controller Server
HP P420 Smart Array Controller Server

قیمت از: 700,000

قیمت تا: 1,000,000

HP P822 2GB 615418-B21 Server Raid Controller
HP P822 2GB 615418-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,400,000

HP P222 631667-B21 Server Raid Controller
HP P222 631667-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 700,000

قیمت تا: 890,000

HP Smart Array P400 256MB 405132-B21 Server Raid Controller
HP Smart Array P400 256MB 405132-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

HP BBWC 512MB 405148-B21 Server Raid Controller
HP BBWC 512MB 405148-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

HP P421 631673-B21 Server Raid Controller
HP P421 631673-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 8,500,000

HP P410 256MB 462862-B21 Server Raid Controller
HP P410 256MB 462862-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 580,000

قیمت تا: 580,000

HP P800 512MB BBWC Server Raid Controller
HP P800 512MB BBWC Server Raid Controller

قیمت از: 400,000

قیمت تا: 400,000

HP P440 4GB 761872-B21 Server Raid Controller
HP P440 4GB 761872-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 1,500,000

قیمت تا: 6,000,000

HP P840 4GB 761874-B21 Server Raid Controller
HP P840 4GB 761874-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 7,520,000

HP P812 1GB 487204-B21 Server Raid Controller
HP P812 1GB 487204-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 700,000

قیمت تا: 3,520,000

HP 412140-B21 Single Active Cool Fan for BLc7000
HP 412140-B21 Single Active Cool Fan for BLc7000

قیمت از: 550,000

قیمت تا: 550,000

HP ML350 G6 E5520 Used ProLiant Tower Server
HP ML350 G6 E5520 Used ProLiant Tower Server

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

HP ProLiant DL360 G7 5600 Series Server
HP ProLiant DL360 G7 5600 Series Server

قیمت از: 4,500,000

قیمت تا: 4,500,000

HP H240 726907-B21 Server Raid Controller
HP H240 726907-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 1,100,000

قیمت تا: 2,950,000

HP P410 ZM 462860-B21 Server Raid Controller
HP P410 ZM 462860-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 810,000

HP 647581-B21 2Port Sever Adapter

قیمت از: 1,300,000

قیمت تا: 1,300,000

HP DL380 G9 777290-001 Standard Efficiency Heatsink Module Server
HP DL380 G9 777290-001 Standard Efficiency Heatsink Module Server

قیمت از: 130,000

قیمت تا: 130,000

HP DL360 G9 Server Fan
HP DL360 G9 Server Fan

قیمت از: 450,000

قیمت تا: 450,000

HP DL360 p G8 Server Fan
HP DL360 p G8 Server Fan

قیمت از: 160,000

قیمت تا: 160,000

HP DL360 p G8 Heatsink Server

قیمت از: 150,000

قیمت تا: 150,000

HP ML370 G6 Server Fan
HP ML370 G6 Server Fan

قیمت از: 120,000

قیمت تا: 120,000

HP DL380 G7 2.5 inch 378343-002 HDD Tray Caddy HDD
HP DL380 G7 2.5 inch 378343-002 HDD Tray Caddy HDD

قیمت از: 60,000

قیمت تا: 60,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101