قیمت سرور و قطعات سرور اچ پی HP

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP DL360 G7 532149-001 sever Fan
HP DL360 G7 532149-001 sever Fan

قیمت از: 500,000

قیمت تا: 500,000

HP 1200W 498152-001 Power Supply Server
HP 1200W 498152-001 Power Supply Server

قیمت از: 2,200,000

قیمت تا: 2,200,000

HP 350W 686761-001 Power Server
HP 350W 686761-001 Power Server

قیمت از: 350,000

قیمت تا: 350,000

HP 700W 356544-B21 Power Servers
HP 700W 356544-B21 Power Servers

قیمت از: 450,000

قیمت تا: 450,000

HP ML310 e G8 v2 E3-1220v3 470065-798 Rackmount Server
HP ML310 e G8 v2 E3-1220v3 470065-798 Rackmount Server

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

HP ProLiant ML110 G9 E5-2603v3 4GB-R B140i Server
HP ProLiant ML110 G9 E5-2603v3 4GB-R B140i Server

قیمت از: 5,000,000

قیمت تا: 5,000,000

HP ProLiant DL580 G9 E7-8890v3 793312-B21 Rackmount Server
HP ProLiant DL580 G9 E7-8890v3 793312-B21 Rackmount Server

قیمت از: 13,000,000

قیمت تا: 13,000,000

HP P411 256MB 2 Port 462830-B21 Server Raid Controller
HP P411 256MB 2 Port 462830-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 1,400,000

قیمت تا: 1,400,000

HP DL380 G9 2SFF 724864-B21 Cage Backplane Kit
HP DL380 G9 2SFF 724864-B21 Cage Backplane Kit

قیمت از: 250,000

قیمت تا: 250,000

HP DL360 P G8 E5-2640 646902-001 ProLiant Rackmount Server
HP DL360 P G8 E5-2640 646902-001 ProLiant Rackmount Server

قیمت از: 10,000,000

قیمت تا: 10,000,000

HP ProLiant DL380 p G8 8 LFF 665553-B21 Server
HP ProLiant DL380 p G8 8 LFF 665553-B21 Server

قیمت از: 13,000,000

قیمت تا: 13,000,000

HP ML30 G9 E3-1220V5 831068-425 Tower Server ProLiant
HP ML30 G9 E3-1220V5 831068-425 Tower Server ProLiant

قیمت از: 13,500,000

قیمت تا: 125,000,000

HP Smart Array P431 2GB 698531-B21 Server RAID Controller
HP Smart Array P431 2GB 698531-B21 Server RAID Controller

قیمت از: 1,350,000

قیمت تا: 1,350,000

HP ML150 G5 750W Server Power Supply
HP ML150 G5 750W Server Power Supply

قیمت از: 520,000

قیمت تا: 520,000

HP 1110W 508149-001 Server Redundant Power Supply
HP 1110W 508149-001 Server Redundant Power Supply

قیمت از: 530,000

قیمت تا: 530,000

HP 642106-001 Rackmount Server

قیمت از: 13,500,000

قیمت تا: 13,500,000

HP ProLiant ML350 G8 Tower Server
HP ProLiant ML350 G8 Tower Server

قیمت از: 75,000,000

قیمت تا: 75,000,000

HP 500W 720478-B21 Power Supply Server
HP 500W 720478-B21 Power Supply Server

قیمت از: 530,000

قیمت تا: 5,500,000

Hp 460W 503296-B21 Server Power
Hp 460W 503296-B21 Server Power

قیمت از: 3,300,000

قیمت تا: 3,300,000

HP 750W 512327-B21 Power Supply
HP 750W 512327-B21 Power Supply

قیمت از: 520,000

قیمت تا: 3,500,000

Hp 460W 656362-B21 Server Power
Hp 460W 656362-B21 Server Power

قیمت از: 360,000

قیمت تا: 3,700,000

HP 800W 720479-B21 Power Supply Server
HP 800W 720479-B21 Power Supply Server

قیمت از: 1,860,000

قیمت تا: 11,000,000

HP 1000W 350-370-380 G5 Kit Power Supply Server
HP 1000W 350-370-380 G5 Kit Power Supply Server

قیمت از: 630,000

قیمت تا: 3,300,000

HP P840 4GB 761874-B21 Server Raid Controller
HP P840 4GB 761874-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 58,000,000

قیمت تا: 58,000,000

HP H240 726907-B21 Server Raid Controller
HP H240 726907-B21 Server Raid Controller

قیمت از: 15,000,000

قیمت تا: 15,000,000

HP ProLiant ML150 G9 E5-2600-767062-B21 Server
HP ProLiant ML150 G9 E5-2600-767062-B21 Server

قیمت از: 125,000

قیمت تا: 125,000

HP ProLiant DL180 G9 E5-2600 Server 754525-B21
HP ProLiant DL180 G9 E5-2600 Server 754525-B21

قیمت از: 120,000,000

قیمت تا: 120,000,000

HP ML10 G9 E3-1225 v5 838124-425 ProLiant Tower Server
HP ML10 G9 E3-1225 v5 838124-425 ProLiant Tower Server

قیمت از: 85,000,000

قیمت تا: 85,000,000

HP 1200W 578322-B21 Power Server
HP 1200W 578322-B21 Power Server

قیمت از: 940,000

قیمت تا: 940,000

HP 800W Common Slot Power Supply Server
HP 800W Common Slot Power Supply Server

قیمت از: 630,000

قیمت تا: 630,000

HP 750W 656363-B21 Power Supply
HP 750W 656363-B21 Power Supply

قیمت از: 630,000

قیمت تا: 630,000

HP 412648-B21 Network Adapter server

قیمت از: 470,000

قیمت تا: 470,000

HP P410 256MB 462862-B21 Smart Array Server RAID Controller
HP P410 256MB 462862-B21 Smart Array Server RAID Controller

قیمت از: 800,000

قیمت تا: 800,000

HP DL380 G9 Additional 8SFF 768857-B21 Bay2 Cage Backplane Kit
HP DL380 G9 Additional 8SFF 768857-B21 Bay2 Cage Backplane Kit

قیمت از: 2,600,000

قیمت تا: 2,600,000

HP 16Gb 1Port QW971A HBA

قیمت از: 2,500,000

قیمت تا: 2,500,000

HP DL380 G7 Hot Plug Fan
HP DL380 G7 Hot Plug Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit
HP 10000 257414-B21 Rack Roof Mount Fan Kit

قیمت از:

قیمت تا:

HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server
HP 256MB P400 405139-b21 Raid Controller Cache server

قیمت از:

قیمت تا:

HP 512MB 534916-B21 Server Cache
HP 512MB 534916-B21 Server Cache

قیمت از:

قیمت تا:

HP ProLiant DL380 p G8 E5-2609v2 Network server
HP ProLiant DL380 p G8 E5-2609v2 Network server

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 87147200-87147100