قیمت سرور و قطعات سرور کیونپ Qnap

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Qnap SP-X20-TRAY HDD Tray Caddy

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap SP-HS-TRAY HDD Tray Caddy

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap SP-NMP-TRAY HDD Tray Caddy

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap SP-X79U-TRAY HDD Tray Caddy

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap SP-SSECX79-TRAY HDD Tray Caddy
Qnap SP-SSECX79-TRAY HDD Tray Caddy

قیمت از:

قیمت تا:

Qnap SP-X79P-TRAY HDD Tray Caddy

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101