قیمت سرور و قطعات سرور 2ان 2N

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

supermicro CSE-815TQC-R706CB server case
supermicro CSE-815TQC-R706CB server case

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-815TQC-605CB server case
supermicro CSE-815TQC-605CB server case

قیمت از:

قیمت تا:

supermicro CSE-826BE2C-R920LPB server case
supermicro CSE-826BE2C-R920LPB server case

قیمت از:

قیمت تا:

hp DL560 G8 E5-4640 686845-B21 rackount server
hp DL560 G8 E5-4640 686845-B21 rackount server

قیمت از:

قیمت تا:

hp ProLiant ML310e G8 E3-1220 722445-B21 Server
hp ProLiant ML310e G8 E3-1220 722445-B21 Server

قیمت از:

قیمت تا:

hp DL380 G9 E5-2690v3 803860-B21 rackmount server
hp DL380 G9 E5-2690v3 803860-B21 rackmount server

قیمت از:

قیمت تا:

hp DL380 G7 E5620 605877-005 server rackmount
hp DL380 G7 E5620 605877-005 server rackmount

قیمت از:

قیمت تا:

hp ML350P G9 E5-2620v3 765820-001 Server
hp ML350P G9 E5-2620v3 765820-001 Server

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101