قیمت سرور و قطعات سرور ایسوس ASUS

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Asus TS300-E9-PS4 Tower Server

قیمت از: 49,990,000

قیمت تا: 49,990,000

Asus TS100-E9-PI4 Tower Server

قیمت از: 34,990,000

قیمت تا: 34,990,000

Asus RS100-E9-PI2 Rackmount Server
Asus RS100-E9-PI2 Rackmount Server

قیمت از: 31,990,000

قیمت تا: 31,990,000

asus ESC500 G4 XEON E3-1245-V6 16GB 250GB SSD 1TB HDD 6GB server case
asus ESC500 G4 XEON E3-1245-V6 16GB 250GB SSD 1TB HDD 6GB server case

قیمت از: 36,913,000

قیمت تا: 36,913,000

asus ESC500 G4 XEON E3-1245-V6 16GB 250GB SSD 1TB HDD 8GB server case
asus ESC500 G4 XEON E3-1245-V6 16GB 250GB SSD 1TB HDD 8GB server case

قیمت از: 42,594,000

قیمت تا: 42,594,000

asus TS300-E10-PS4 Intel XEON E-2236 16GB 250GB SSD Aspeed AST2500 case server
asus TS300-E10-PS4 Intel XEON E-2236 16GB 250GB SSD Aspeed AST2500 case server

قیمت از: 59,990,000

قیمت تا: 59,990,000

Asus TS500-E8-PS4 Tower Server

قیمت از:

قیمت تا:

Asus TS300-E8-PS4 Tower Server

قیمت از:

قیمت تا:

Asus S1016P Rackmount Server
Asus S1016P Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

Asus PIKE II 3008-8i Server RAID Controller
Asus PIKE II 3008-8i Server RAID Controller

قیمت از:

قیمت تا:

Asus RS700-E8-RS8 Rackmount Server
Asus RS700-E8-RS8 Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

Asus RS540-E8-RS36-ECP Rackmount Server
Asus RS540-E8-RS36-ECP Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

Asus RS500-E8-PS4 V2 Rackmount Server
Asus RS500-E8-PS4 V2 Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

Asus MINI SAS HD TO 4 7PIN SATA 1020MM Cable
Asus MINI SAS HD TO 4 7PIN SATA 1020MM Cable

قیمت از:

قیمت تا:

Asus RS300-E9-PS4 Rackmount Server
Asus RS300-E9-PS4 Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

Asus RS300-E8-PS4 Rackmount Server
Asus RS300-E8-PS4 Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

Asus MINI SAS HD TO MINI SAS HD 85CM Cable
Asus MINI SAS HD TO MINI SAS HD 85CM Cable

قیمت از:

قیمت تا:

Asus MINI SAS HD TO 4 7PIN SATA 850MM Cable
Asus MINI SAS HD TO 4 7PIN SATA 850MM Cable

قیمت از:

قیمت تا:

ASUS Mini SAS to Mini SAS Cable

قیمت از:

قیمت تا:

Asus RS200-E9-PS2-F Rackmount Server
Asus RS200-E9-PS2-F Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

Asus ESC4000 G3 Rackmount Server
Asus ESC4000 G3 Rackmount Server

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101