قیمت سرور و قطعات سرور مایکروسیمی Microsemi

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Microsemi SyncServer 1520R-S100 Network Time Server
Microsemi SyncServer 1520R-S100 Network Time Server

قیمت از:

قیمت تا:

Microsemi SyncServer 1520R-S250 Network Time Server
Microsemi SyncServer 1520R-S250 Network Time Server

قیمت از:

قیمت تا:

Microsemi SyncServer 1520R-S300 Network Time Server
Microsemi SyncServer 1520R-S300 Network Time Server

قیمت از:

قیمت تا:

Microsemi 990-15202-075 GPS Antenna

قیمت از:

قیمت تا:

Microsemi SyncServer S600 Network Time Server
Microsemi SyncServer S600 Network Time Server

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101