قیمت سرور و قطعات سرور دل DELL

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Dell PowerEdge R230 1U Rackmont Server
Dell PowerEdge R230 1U Rackmont Server

قیمت از:

قیمت تا:

Dell PowerEdge R330 Rackmont Server
Dell PowerEdge R330 Rackmont Server

قیمت از:

قیمت تا:

Dell PowerEdge R530 2U Rackmont Server
Dell PowerEdge R530 2U Rackmont Server

قیمت از:

قیمت تا:

Dell PowerEdge R630 1U Rackmont Server
Dell PowerEdge R630 1U Rackmont Server

قیمت از:

قیمت تا:

Dell PowerEdge T130 Tower Server
Dell PowerEdge T130 Tower Server

قیمت از:

قیمت تا:

DELL PowerEdge T330 Tower Server
DELL PowerEdge T330 Tower Server

قیمت از:

قیمت تا:

DELL PowerEdge T430 Tower Server
DELL PowerEdge T430 Tower Server

قیمت از:

قیمت تا:

DELL PowerEdge T630 Tower Server
DELL PowerEdge T630 Tower Server

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101