قیمت سرور و قطعات سرور دل DELL

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

Dell PowerEdge R230 1U Rackmont Server
Dell PowerEdge R230 1U Rackmont Server

قیمت از: 14,000,000

قیمت تا: 14,000,000

Dell PowerEdge R330 Rackmont Server
Dell PowerEdge R330 Rackmont Server

قیمت از: 9,700,000

قیمت تا: 9,700,000

Dell PowerEdge R530 2U Rackmont Server
Dell PowerEdge R530 2U Rackmont Server

قیمت از: 12,000,000

قیمت تا: 12,000,000

Dell PowerEdge R630 1U Rackmont Server
Dell PowerEdge R630 1U Rackmont Server

قیمت از: 14,000,000

قیمت تا: 14,000,000

Dell PowerEdge T130 Tower Server
Dell PowerEdge T130 Tower Server

قیمت از: 6,000,000

قیمت تا: 6,000,000

DELL PowerEdge T330 Tower Server
DELL PowerEdge T330 Tower Server

قیمت از: 8,800,000

قیمت تا: 8,800,000

DELL PowerEdge T430 Tower Server
DELL PowerEdge T430 Tower Server

قیمت از: 9,600,000

قیمت تا: 9,600,000

DELL PowerEdge T630 Tower Server
DELL PowerEdge T630 Tower Server

قیمت از: 11,000,000

قیمت تا: 11,000,000

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101