قیمت سرور و قطعات سرور

تمامی قیمت ها به تومان می باشند

HP DL380 G7 SFF 583914-B21 Server ProLiant
HP DL380 G7 SFF 583914-B21 Server ProLiant

قیمت از:

قیمت تا:

HP ProLiant DL180 G9 E5-2600 Server 754525-B21
HP ProLiant DL180 G9 E5-2600 Server 754525-B21

قیمت از:

قیمت تا:

Intel Xeon E5504 492136-B21 Server CPU

قیمت از:

قیمت تا:

HP 16GB 408855-B21 Server RAM
HP 16GB 408855-B21 Server RAM

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL180 G9 Heatsink Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 G9 777290-001 Standard Efficiency Heatsink Module Server
HP DL380 G9 777290-001 Standard Efficiency Heatsink Module Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 G7 Heatsink Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP G7 2.5inch SFF Cage Hot Plug

قیمت از:

قیمت تا:

HP 500W 225075-001 Hot Plug Redundant Server Power Supply
HP 500W 225075-001 Hot Plug Redundant Server Power Supply

قیمت از:

قیمت تا:

Intel Xeon E5-2630v4 817933-B21 Server CPU

قیمت از:

قیمت تا:

Intel Xeon E5-2650v4 817943-B21 Server CPU

قیمت از:

قیمت تا:

Intel Xeon E5-2690v4 817959-B21 Server CPU

قیمت از:

قیمت تا:

Intel Xeon E5-2695v4 817961-B21 Server CPU

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL360 G9 Server Fan
HP DL360 G9 Server Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL180 G6 507304-001 Hard sever BackPanel
HP DL180 G6 507304-001 Hard sever BackPanel

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL360 p G8 Server Fan
HP DL360 p G8 Server Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL180 G6 519200-001 Hard sever Backpanel Power
HP DL180 G6 519200-001 Hard sever Backpanel Power

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL360 p G8 Heatsink Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL180 G6 519199-001 Hard sever Fan
HP DL180 G6 519199-001 Hard sever Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL180 G6 507247-001 Heatsink Server
HP DL180 G6 507247-001 Heatsink Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL320 G5 432933-001 sever Fan
HP DL320 G5 432933-001 sever Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL320 G5 432929-001 Heatsink Server
HP DL320 G5 432929-001 Heatsink Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL370 G6 Server Fan
HP DL370 G6 Server Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL370 G6 538755-001 Heatsink Server
HP DL370 G6 538755-001 Heatsink Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP Proliant DL320 G5 420W 432932-001 Power Servers
HP Proliant DL320 G5 420W 432932-001 Power Servers

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL370 G6 Server Motherboard
HP DL370 G6 Server Motherboard

قیمت از:

قیمت تا:

INTEL Xeon DL360 G5 X5470 Server CPU

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL360 G5 sever Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL360 G5 Heatsink Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP Proliant DL360 G5 700W 412211-001 Power Servers
HP Proliant DL360 G5 700W 412211-001 Power Servers

قیمت از:

قیمت تا:

HP ML370 G6 Server Fan
HP ML370 G6 Server Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 G7 2.5 inch 378343-002 HDD Tray Caddy HDD
HP DL380 G7 2.5 inch 378343-002 HDD Tray Caddy HDD

قیمت از:

قیمت تا:

HP ML370 G6 Heatsink Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL360 G6 507672-001 Heatsink Server
HP DL360 G6 507672-001 Heatsink Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 G5 1000W Power Servers

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL360 G7 sever Fan

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL360 G7 507672-001 Heatsink Server
HP DL360 G7 507672-001 Heatsink Server

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 G5 442955-001 Fan backplane board
HP DL380 G5 442955-001 Fan backplane board

قیمت از:

قیمت تا:

HP Proliant DL360 G7 460W 593188-B21 Power Servers
HP Proliant DL360 G7 460W 593188-B21 Power Servers

قیمت از:

قیمت تا:

HP DL380 P G8 E5-2620v2 Server CPU

قیمت از:

قیمت تا:

نشانی :خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ولیعصر روبروی سفارت عراق خیابان ولدی پلاک 30 طبقه3 واحد7

تلفن تماس : 104-87147101